Skip to main content

Särskilda Resevillkor 

Anmälningsavgift
500 kr/person skall betalas 10 dagar efter bokningsbekfräftelse för att resan skall vara definitiv. Anmälningsavgiften dras ifrån slutbetalningen. Allergier meddelas vid bokning. Vid behov av hjälp måste egen ledsagare följa med på resan.

Slutbetalning
Skall vara betald senast 15 dagar före avresa. Bokningar gjorda mindre än 15 dagar före avresa betalas omgående.
Avbeställningsskydd
Lönns Buss AB handa håller inga egna avbeställningsskydd utan hänvisar till ditt försäkringsbolag eller bankkorts företag.
Avbeställning
A. Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan: expeditionsavgift på 200 kr/person.
B. Vid avbeställning inom 30-15 dagar före avresan: ska resenären betala 25% av resans pris Vid avbokning 14 dagar till 72 timmar före avresa ska resenären betala 50% av resans pris.
C. Vid avbeställning senare än 72 timmar före avresan ska resenären betala hela resans pris.
Resegaranti
Lönns Buss har till Kammarkollegiet ställt lagstadgad resegaranti.
Passagerarlistor
Vid båtresa måste namn, födelseår, nationalitet samt eventuellt handikapp meddelas vid bokning.
Platsreservation
De fyra främsta platserna i bussen kan reserveras mot en avgift på 250:-/st i övrigt inga reservationer.
Pass / Legitimation
På alla våra resor utanför Sverige måste godkänd legitimation medföras och utanför Norden krävs pass. Detta gäller även barn.
Prisjustering
Vi reserverar oss för prishöjningar, som sker i samband med valutajusteringar, skatter, bränsletillägg och tullar. Skulle en sådan höjning behöva tas ut sker det senast 21 dagar innan avresa.
Enkel Rum/Hytt
Resenären som reser ensam betalar alltid enkelrums/hytt pris.
Biljetter
Bokningsbekräftelsen gäller som färdbevis tillsammans med betalningskvitto. Denna bekräftelse uppvisas för chauffören/reseledaren. Övriga biljetter, tex båtbiljetter m.m. erhålls på bussen.
Inställning av resor
Resan kan ställas in pga att tillräckligt antal anmälningar ej erhållits. Detta skall meddelas resenären senast 14 dagar före avresa vidflerdagarsresor. Resan kan även ställas in pga Force Majeure eller andra oförutsedda händelser som kan förhindra eller äventyra resans genomförande.
Inställning av resor
Resan kan ställas in pga att tillräckligt antal anmälningar ej erhållits. Detta skall meddelas resenären senast 14 dagar före avresa vid flerdagarsresor. Resan kan även ställas in pga Force Majeure eller  andra oförutsedda händelser som kan förhindra eller äventyra resans genomförande.
Tryckfel
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel som uppkommit i samband med tryck av katalogen.
Anmärkningar
Eventuella anmärkningar bör omedelbart farmföras till ansvarig färdledare, för att genast kunna rättas till på plats. Anmäkningar eller reklamationer som ej kunnat åtgärdats under resan bör snarast, dock
inom 7 dagar efter hemkomsten, framställas till Lönns Buss. För övrigt så gäller de allmänna resevillkoren framtagna av konsumentverket och resebranschens förbund som finns att tillgå hos Lönns Buss eller via vår hemsida, www.lonnsbuss.se
Barnrabatter
4-15 år 50% rabatt när man delar med två fulltbetalande i rummet. 25% rabatt när man delar med 1 fullt betalande. Avvikelser kan ske.
GDPR
I enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) informerar vi om att vi som företag LG Lönns Buss sparar på era kunduppgifter (telefonnummer, adress, namn, mailadress) i vårt kundregister. Personuppgifterna sparas för att kunna säkerställa att er resa kan genomföras och sparas för att kunna följa bokföringslagen, reklamationsrätten samt marknadsföring. 

Fritextsökning
Resekalender
26/7Glorykryssning från 945:-
27/7Glorykryssning från 945:-
28/7Glorykryssning från 750:-
29/7Glorykryssning från 750:-
30/7Glorykryssning från 750:-
Kontakta oss
Adress:
Lönns Buss
Värmlandsvägen 8
826 40 Söderhamn