Särskilda Resevillkor 

Anmälningsavgift
500 kr/person skall betalas 10 dagar efter bokningsbekfräftelse
för att resan skall vara definitiv.
Anmälningsavgiften dras ifrån slutbetalningen.
Allergier meddelas vid bokning. Vid behov av hjälp
måste egen ledsagare följa med på resan.
Slutbetalning
Skall vara betald senast 15 dagar före avresa.
Bokningar gjorda mindre än 15 dagar före avresa
betalas omgående.
Avbeställningsskydd
Lönns Buss AB handa håller inga egna avbeställningsskydd
utan hänvisar till ditt försäkringsbolag
eller bankkorts företag.
Avbeställning
A. Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan:
expeditionsavgift på 200 kr/person.
B. Vid avbeställning inom 30-15 dagar före avresan:
ska resenären betala 25% av resans pris Vid avbokning
14 dagar till 72 timmar före avresa ska resenären
betala 50% av resans pris.
C. Vid avbeställning senare än 72 timmar före
avresan ska resenären betala hela resans pris
Resegaranti
Lönns Buss har till Kammarkollegiet ställt lagstadgad
resegaranti.
Passagerarlistor
Vid båtresa måste namn, födelseår, nationalitet samt
eventuellt handikapp meddelas vid bokning.
Platsreservation
De fyra främsta platserna i bussen kan reserveras
mot en avgift på 150.-/st i övrigt inga reservationer.
Pass / Legitimation
På alla våra resor utanför Sverige måste godkänd
legitimation medföras och utanför Norden krävs
pass. Detta gäller även barn.
Prisjustering
Vi reserverar oss för prishöjningar, som sker i samband
med valutajusteringar, skatter, bränsletillägg
och tullar. Skulle en sådan höjning behöva tas ut
sker det senast 21 dagar innan avresa.
Enkel Rum/Hytt
Resenären som reser ensam betalar alltid enkelrums/
hytt pris.
Biljetter
Bokningsbekräftelsen gäller som färdbevis tillsammans
med betalningskvitto. Denna bekräftelse
uppvisas för chauffören/reseledaren. Övriga biljetter,
tex båtbiljetter m.m. erhålls på bussen.
Inställning av resor
Resan kan ställas in pga att tillräckligt antal
anmälningar ej erhållits. Detta skall meddelas
resenären senast 14 dagar före avresa vid
flerdagarsresor. Resan kan även ställas in pga Force
Majeure eller andra oförutsedda händelser som kan
förhindra eller äventyra resans genomförande.


shutterstock 567862696shutterstock 567862696
shutterstock 567862696
Inställning av resor
Resan kan ställas in pga att tillräckligt antal
anmälningar ej erhållits. Detta skall meddelas
resenären senast 14 dagar före avresa vid
flerdagarsresor. Resan kan även ställas in pga Force
Majeure eller andra oförutsedda händelser som kan
förhindra eller äventyra resans genomförande.
Tryckfel
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel som uppkommit
i samband med tryck av katalogen.
Anmärkningar
Eventuella anmärkningar bör omedelbart farmföras
till ansvarig färdledare, för att genast kunna rättas
till på plats. Anmäkningar eller reklamationer som
ej kunnat åtgärdats under resan bör snarast, dock
inom 7 dagar efter hemkomsten, framställas till
Lönns Buss.
För övrigt så gäller de allmänna resevillkoren
framtagna av konsumentverket och resebranschens
förbund som finns att tillgå hos Lönns Buss eller via
vår hemsida, www.lonnsbuss.se
Barnrabatter
4-15 år 50% rabatt när man delar med två fulltbetalande
i rummet. 25% rabatt när man delar med 1
fullt betalande. Avvikelser kan ske.
​​​​​​​GDPR
I enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) informerar vi om att vi som företag LG Lönns Buss sparar på era kunduppgifter (telefonnummer, adress, namn, mailadress) i vårt kundregister.
Personuppgifterna sparas för att kunna säkerställa att er resa kan genomföras och sparas för att kunna följa bokföringslagen, reklamationsrätten samt marknadsföring.